Astroloģija

Astroloģija – zinātne, kas balstās uz aprēķiniem, kur tiek ņemtas vērā planētas, to cikli, pārvietošanās pa zīmēm un atrašanās savstarpēji saistītos vai nesaistītos punktos, kas parāda notikumu realizēšanos, ietekmēšanos un mijiedarbību. Ikdienas astroloģija ir tā, kas palīdz saprast notikumus.

Bils Herbsts ir teicis, ka  “astroloģija – tas ir realitātes interpretācijas veids.”

Varam teikt arī, ka astroloģija ir zinātne, kas balstās uz aprēķiniem pēc planētu cikliem, to pārvietošanos pa zodiaka zīmēm un atrašanos savstarpēji saistītos vai nesaistītos punktos, kas atklāj iespējamos notikumus, to savstarpējo ietekmi un mijiedarbību. Ikdienas astroloģija ir tā, kas palīdz izprast notikumus katra dzīvē.

Zināšanas Hamburgas astroloģijā, kas ir salīdzinoši jauna, bet progresīva tehnika, dod iespēju aplūkot un analizēt horoskopa karti 22 veidos. Piesaiste Dzīvās Ētikas mācībai pievērš padziļinātu uzmanību tieši cēloņiem, kas notikumus izraisījuši un kas mūs interesē šodien. Astropsiholoģija spēj raksturot katru indivīdu pēc planētu stāvokļa dzimšanas brīdī, dod iespēju saskatīt katra talantu un veidus, kā tos realizēt, kā arī partneru saderības izvērtējumu un iespējamos dzīves scenārijus.


Ar piedāvājumiem un cenām aicinām iepazīties cenrādī.