Programmas mērķis un uzdevums:

Mērķis: iegūt pamatzināšanas par pirts nozīmi, izkopt pamatprasmes un estētiku ejot pirtī, izzināt latviskās pirts daudzpusību un dažādos pielietojumus.

Uzdevums : Apgūt pamatzināšanas pirts kultūrā un pirts izmantošanā sev un ģimenei

Programmas ilgums stundās: 72  akadēmiskās stundas

Programmas īstenošanas plāns:

1.diena( 12 stundas)

-) kas ir mūsdienu latviskā pirts;

-) motivācija pērties regulāri un pareizi;

-)drošības tehnika pirtī( ugunsdrošība, darba drošība; droši darba paņēmieni);

-) pirmā medicīniskā palīdzība;

-)higiēnas prasības;

-)pašpēriens pirtī.

2.diena(12 stundas)

-) pirtsslotas, to veidi, izmantošana, nozīme;

-) praktiskā nodarbība „pēriens Tev”.

3.diena(12 stundas)

-) ārstniecības augi, augu ABC un to pielietojums pirtī( tējas; vannas; aromi; skrubji);

-) pēriena tehniskie elementi un tvaika vadīšana.

4.diena( 12 stundas)

-) ievads anatomijā un saskarsmes psiholoģija;

-) praktiskais darbs pirtī.

5.diena( 12 stundas)

-) skaistumkopšana pirtī ar dabiskiem materiāliem( māls; medus; kompreses; dūņas; u.c.)

-) praktiskais pielietojums pirtī.

6.diena( 12 stundas)

Eksāmens( teorija un prakse).Programmas īstenošanas valoda: latviešu valoda, krievu valoda, angļu valoda

Programmas mērķauditorija: jebkuras vecuma grupas ar un bez priekšzināšanām

Mācību kursa cena: 

mācības vienu reizi nedēļā : 60,- euro dienā; 

mācības divas dienas nedēļā 140,- euro( ietverta nakšņošana un ēdināšana)